Muziek |
Achtergrond

Principes en Techniek

De Broncorrector is een natuurkundig instrument dat zorgt voor een perfecte geleiding van vrije energie door de bodem.

Door de werking van de Broncorrector wordt een beter biologisch evenwicht bereikt in de bodem. Sporenelementen en micro organismen komen gaandeweg in een evenwichtiger vorm beschikbaar voor het gewas. Door de werking van de Broncorrector worden de gebonden liggende voedselvoorraden in de bodem beter opneembaar gemaakt voor de plant. De harde en storende lagen in de bodem worden geleidelijk omgezet in een poreuze kruimelstructuur met een prima capillaire werking. Op deze manier wordt de zo belangrijke waterhuishouding beter beheerst, zodat het water in een natte periode geleidelijker doorzakt naar de ondergrond als aanvulling van het grondwater. In een droge periode blijven juist de doorwortelde lagen vochtig door de betere capillaire werking (vochtopstijging). 
Door de goede kruimelstructuur en een gezonde bodem kunnen plantenwortels zich gezond en krachtig ontwikkelen.

Een sterker gewas dat veel minder vatbaar is voor ziekten en insectenplagen is het resultaat. Door de ontwikkeling van een betere en diepere doorworteling zullen bovendien minder meststoffen uitspoelen door de betere opname door het gewas. Dit kan ook weer een hogere productie betekenen. Mede ook door een gunstiger mineralenbalans.

Doordat de Broncorrector de gebonden voeding en mineralen in de bodem beter opneembaar maakt voor de plant, betekent dit in de praktijk ook een grote besparing op de kunstmest kosten. Waardoor de Broncorrector een uitstekende en verantwoorde bedrijfsinvestering is.

Bekijk hier de verschillende uitvoeringen >