Muziek |

Eindelijk successen

De successen stapelden zich op en de aanvragen van boeren, tuinders en particulieren om advies en Broncorrectors namen steeds meer van zijn tijd in beslag. Broer Dirk ging zelfstandig verder met de tuinderij en Johannes ging zich geheel wijden aan proefnemingen, onderzoeken, het opzetten van voorbeeldbedrijven en fabricage en verkoop van zijn Broncorrectors.
De resultaten namen grootse vormen aan en de mond tot mond reclame begon zijn vruchten af te werpen en de omzet bleef stijgen. Een toenemend aantal mensen ging achter hem staan en waren heel erg ingenomen met hun genezing, gezondere dieren en betere resultaten op boerderij en tuinderij.
Het bleef allemaal niet onopgemerkt ook niet voor de redactie van het toenmalige weekblad De Spiegel welke meer en meer van die uitzonderlijke genezingen ter ore kwamen. Begin 1961 melden zich de redacteuren Koen Aartsma en Piet Terlouw bij Bron voor een vraaggesprek, dat niet bij dat ene gesprek zou blijven, maar heeft geleid tot een serie van negen artikelen met uitvoerige reportages onder de titel ‘Er gebeuren vreemde dingen in ons land’.

Bekijk de artikelen >

Spadeproef in USA, Johannes en Lauwrens Bron.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Publiciteitsfoto USA.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Opname NTS (nu NOS) journaal.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Foto uit 1961.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Grote toeloop in Wieuwerd.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |