Muziek |
Achtergrond

De Oorsprong

Onderzoeker ir. OJ. Cleveringa (1890 -1980) was van 1920 tot 1955 Landbouwconsulent bij het ministerie van Landbouw. Hij had een heel andere kijk op de gezondheid van plant, dier en mens dan de toenmalige en huidige gangbare wetenschap. In een publicatie uit 1964 schrijft hij dat in de moderne wetenschap nog slechts wordt gewerkt op basis van verstandelijke capaciteiten. De grote hersenen hebben de kleine hersenen, waarin het intuïtieve ligt opgesloten, volledig weggedrukt. Juist dit intuïtieve, de helderziende gaven zouden het mogelijk maken om de ware aard van de natuurkrachten te zien. Cleveringa haalt in zijn schrijven verschillende dogma's onderuit, zoals bijvoorbeeld die van de besmetting door overdracht van parasieten van het ene individu op het andere. In tegenstelling tot anderen ging Cleveringa niet uit van het zieke, maar juist van het gezonde individu. ‘Waarom is een individu, te midden van zieke, onder bepaalde omstandigheden gezond gebleven?’ De groeiplaats moest bepalend zijn. Immers, de veredelde rassen hadden dezelfde en gelijke eigenschappen en werden gelijkmatig bemest en aan dezelfde weersomstandigheden blootgesteld (Cleveringa vond ook veestapels die te midden van zware mond- en klauwzeerepidemieen zonder voorzorg stand hielden). Een visie die haaks stond op de 'besmettingsdogma', waarbij men ervan uitging dat gezonde planten bij toeval niet waren aangevallen door parasieten. Cleveringa benadrukte het belang van een 'homageen kruimelige grond', opgebouwd uit een derde lucht, een derde water en een derde grond, welke zou zorgen voor een harmonische voeding en perfecte bovengrondse verhoudingen. Op sommige plekken, zoals op de 'paardeweideplekken', is deze grondstructuur anders. Op deze plekken weigeren paarden gras te vreten, terwijl ze er bovendien alle mest deponeren.

Spadeproef in USA, Johannes en Lauwrens Bron.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Publiciteitsfoto USA.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Opname NTS (nu NOS) journaal.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Foto uit 1961.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Grote toeloop in Wieuwerd.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |