Muziek |

Wetenschappelijke artikelen

Drie vermaarde wetenschappers, de Amerikaanse bioloog dr. Robert Becker, de Franse bioloog Jacques Benveniste en de Duitse natuurkundige Fritz-Albert Popp hebben in hun onderzoeken aangetoond dat alle levende wezens - mens, dier en plant - elektromagnetische velden maken en dat elektromagnetische signalen de belangrijkste manier zijn waarop cellen in het lichaam onderling communiceren en worden aangestuurd. 
In hun vakgebied van bio-elektromagnetica is duidelijk vastgesteld dat wij in essentie elektromagnetische wezens zijn en dat de aard van het menselijke lichaam dus trilling is.

Het is dan ook heel begrijpelijk dat wanneer wij aan externe trillingen van bijvoorbeeld, aardstraling, electrosmog, hoogspanning, mobiele telefonie worden blootgesteld, we dus op een verkeerd ritme kunnen gaan leven, en het is goed denkbaar dat bepaalde cellen in het lichaam verkeerde instructies(siginalen) krijgen. Met alle negatieve gevolgen voor onze gezondheid, ons functioneren en ons welzijn.

Straling uit de kosmos (groen) die de aardkern bereikt brengt energie mee en is onschadelijk. Als deze straling echter wordt gereflecteerd door bijvoorbeeld wateraders dan heeft die straling (rood) een negatieve invloed op de gezondheid van mensen, dieren en gewassen!
1 |