Muziek |
Achtergrond

Gezondheid

Schadelijke straling bedreigt in steeds toenemende mate onze gezondheid. Steeds meer mensen hebben last van hoofdpijn, slaapstoornissen, oververmoeidheid, misselijkheid, tintelingen, geheugenverlies, verminderd reactievermogen, eetlust, stress of nog ernstigere kwalen en afwijkingen. 
Van oudsher waren veel van deze klachten te wijten aan de schadelijke invloeden van aardstralen en/of wateraders die het weerstandsvermogen van ons immuunsysteem aantasten.
Met de technologische ontwikkelingen van de 20e eeuw zijn er veel stralingsbronnen bijgekomen, met vaak onderlinge versterking, waardoor mens en dier aan nog hogere doses schadelijke straling bloot staan.

Elektro-smog

de negatieve straling van veel huishoudelijke apparatuur zoals TV, wekkerradio (veelal vlak bij het hoofd), magnetron, computer etc.

Hoogspanningskabels

voor degene die er onder of dichtbij wonen kan dit een ramp betekenen voor welzijn en gezondheid.

Mobiele telefonie
de mobieltjes zelf, maar in het bijzonder ook de zendmasten die in de praktijk heel veel schade kunnen veroorzaken.

Al deze trillingen van buitenaf zorgen voor disharmonie van het organisme en de elektromagnetische velden voor onbalans in mens, dier en plant. 
De Broncorrector heft deze ontstane onbalans grotendeels op. Ons weerstandsvermogen wordt daardoor veel minder belast, en biedt zodoende een betere bescherming tegen ziekten en kwalen.

Straling uit de kosmos (groen) die de aardkern bereikt brengt energie mee en is onschadelijk. Als deze straling echter wordt gereflecteerd door bijvoorbeeld wateraders dan heeft die straling (rood) een negatieve invloed op de gezondheid van mensen, dieren en gewassen!
1 |