Muziek |
Achtergrond

Varkenshouderij

De varkenshouderij is een van de gevoeligste takken in de dierhouderij.

Te lage weerstand is veelal het begin van veel problemen, van een hoge biggensterfte tot slechte groei en in verschillende afdelingen veel stress en kannibalisme(staartbijten) .
Door de ziekte gevoeligheid als gevolg van die te lage weerstand is de druk op antibiotica gebruik groot en ligt de tak onder vuur.

Schadelijke straling in de vorm van o.a. aardstralen, wateraders e.d. is veelal (mede) de veroorzaker van aantasting van de weerstand van het dier en het openbaren van veel klachten, ondanks alle goede verzorging en genomen voorzorgmaatregelen.

De BRONCORRECTOR zorgt voor het balanceren van genoemde schadelijke straling waardoor het weerstandvermogen van het dier minder wordt belast, en de weerstand weer de gelegenheid krijgt om aan te sterken met als gevolg veelal minder uitval, lagere ziektedruk, grote reductie antibiotica inzet en een betere groei. Maar tevens minder stress en rust onder de koppels.

Lekker in het stro, wie doet mij wat!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Veilig bij moeders.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Rust in de koppels.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Krulstaarten. 
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Buiten in de frisse lucht, en straks lekker wroeten.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |