Muziek |
Achtergrond

Melk/vleesveehouderij

- Onrustige koeien?
- Willen de koeien slecht de melkstal in?
- Hoog celgetal?
- Uierontsteking?
- Zachte klauwen?
- Achterblijvende productie?
- Te laag lactosegehalte?
- Te hoog ureumgehalte?
- Doffe haarstand - geen glans op de koeien?

Bovengenoemde problemen zijn veelal terug te voeren op een te hoge en onevenwichtige spanning van de magnetische veldsterkte op uw bedrijf.
De plus/min spanning van wateraders/aardstralen, mogelijk nog versterkt door een GSM zendmast in de buurt, zorgt op veel melkveebedrijven voor onrust onder de koeien en statische elektriciteit op elektronica en melkstal.
De koeien ondervinden hiervan stress en houden hun melk op en worden niet goed uitgemolken. Het gevolg is veelal uierontsteking, te hoog celgetal, laag lactosegehalte, achterblijvende productie en voor degene die melkt veelal hoofdpijn, vermoeidheid en stress.

De Broncorrector corrigeert de onevenwichtige spanning van de magnetische veldsterkte op uw bedrijf zodanig, dat de plus/min spanning in de vorm van pieken(te hoog) en kurven(te laag), als veroorzakers van veel gezondheid problemen, wordt gecorrigeerd en er een gelijkmatiger spanning ontstaat met een evenwichtiger leefomgeving voor mens, dier en plant.
Door het in balans brengen van de leefomgeving ontstaat er weer rust onder de koeien, de stofwisseling verbeterd en omdat de statische elekticiteit op elektronica en melkstal verminderd, gaan de koeien gemakkelijker de melkstal in, verdwijnt de stress tijdens het melken, en laten ze hun melk weer schieten, met alle positieve gevolgen van dien.

Op veel melkveebedrijven heeft de installatie van een Broncorrector geresulteerd in het oplossen van veel problemen, waaronder een drastische verlaging van het celgetal, rustigere koeien en het weer ontspannen melken. Met als gevolg veelal een verhoging van de melkproductie.

Broncorrector en duurzaamheid!
Topproductie koe Josie 139 van Jeroen en Claudia Groot. Geb. 24-04-1992. Vader Sunny Boy, 16 keer gekalfd en weer drachtig.
Levensproductie: 189500 liter (Nov.2012).
1 | 2 | 3 | 4 | >
Jan Schouten wil nooit meer zonder Corrector. ´Ook al was dat ding nu twee keer zo duur, dan ging hij vandaag de grond nog in`.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | >
Rust in de melkstal bij Jan van Casteren.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | >
Ook vleesvee gedijt beter met Broncorrector.
< | 1 | 2 | 3 | 4 |