Muziek |
Achtergrond

Gezonde bodem

Basis voor een goed producerende bodem is een goede poreuze kruimelstructuur met als ideale samenstelling de eenderde verhouding; dit is eenderde grond, eenderde lucht, en eenderde vocht. 
Op veel bedrijven wordt deze basis echter bij lange na niet aangetroffen en vinden we veelal sterk verdichte bodemprofielen en verschillend in diepte zelfs harde storende lagen, met als gevolg zuurstofgebrek, slechte doorworteling, een ontregelde waterhuishouding, en een verminderde draagkracht van de bodem.

Bodemkundig onderzoek
In navolging van Johannes Görbing (1877-1946), Ir. O. J. Cleveringa (1890-1980) en Johannes Bron (1920-1989) maken wij ook in de 21ste eeuw bij ons bodemkundig onderzoek gebruik van de door Görbing ontwikkelde 'Spadeproef' (spatendiagnose) . De spadeproef is een unieke visuele waarnemingsmethode waarmee de plant / bodem relatie bestudeerd kan worden om zodoende bij te dragen aan een verdere uitwerking van het begrip 'levende bodem', als de basis voor een optimale bodemvruchtbaarheid en duurzame landbouw.

Bij toepassing van de Spadeproef worden profielkuilen gegraven en wordt in bijzonder aandacht besteed aan het verband tussen de visueel waargenomen bodemstructuur en de ontwikkeling van het wortelstelsel van de planten . Het geeft ons de mogelijkheid om structuurfouten op het spoor te komen. De invloed van structuurfouten (b.v. storende lagen) op de groei van gras en gewas wordt duidelijk en pakkend weergegeven door o.a. het verloop van de wortels. 
Kennis van de doorworteling van de gewassen vormt de basis van een gezonde land en tuinbouw. Met de spadeproef krijgen we een getrouw beeld van de processen onder het maaiveld in relatie tot de bovengrondse plantengroei.

 Ingraven Broncorrector op fruitbedrijf.
1 | 2 | 3 | 4 | >
Hier de aankomst van een nieuwe voorraad buizen, uiteindelijk worden deze buizen de behuizing van de Broncorrector.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | >
 Klaar voor transport.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | >
Op deze infrarood opnames van een gras/klaverperceel is het einde van de werkings-actieradius van de Broncorrector duidelijk zichtbaar. Binnen de werkingsafstand paars, als gevolg van vitaler en dichter gewas, daarbuiten een lichtere, witte kleur.
< | 1 | 2 | 3 | 4 |