Muziek |
Achtergrond

Fruitteelt

De fruitteelt is als geen ander gebaat bij een goede bodemstructuur een evenwichtig bodemleven en een optimale bodemvruchtbaarheid !

Fruitbomen en zacht fruit aanplant hebben snel hinder van een minder goede tot slechte bodemstructuur, harde storende lagen, een verstoorde waterhuishouding en een verminderde capillaire werking. Met als gevolg in een natte tijd slecht door laten van water naar de ondergrond en in een relatief droge tijd een stagnerende vocht op stijging. Maar vooral ook de doorworteling is daardoor verre van optimaal.

Onderzoek met de Spadeproef toont één en ander duidelijk aan en geeft de verbanden tussen doorworteling, ziekte druk en productie zowel kwantitatief als kwalitatief pakkend weer.

Eén en ander in combinatie met schadelijke straling betekend in de praktijk veelal slechte vruchtzetting, een hoge ziektedruk en een verminderende productie zowel in kwaliteit als kwantiteit.

De BRONCORRECTOR brengt de gehele structuur van bodemprofielen op aanmerkelijk hoger pijl. Vooral verdichte storende lagen worden weer poreus en dus doorlatend voor water. Maar tevens worden het capillair vermogen en de luchtcapaciteit verbeterd. Het gevolg hiervan is, dat men de zo belangrijke ´waterhuishouding´ beter beheerst, zodat het water in een natte periode geleidelijk doorzakt naar de ondergrond ter aanvulling van het grondwater, en in een droge periode door betere capillaire werking (vochtopstijging) de door wortelde lagen vochtig blijven. Het voordeel van een goede kruimelstructuur en een gezonde bodem is, dat de plantenwortels zich gezond en krachtig kunnen ontwikkelen. Met als resultaat een sterker gewas.

Broncorrector voor kwaliteitsfruit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Broncorrector voor veilig/gifvrij fruit.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Amandelboomgaard in California USA. Betere groei, geen insecten schade meer en een hogere productie.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Broncorrector voor gezond onbespoten fruit.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Ook Honingbijen en nuttige insecten houden van Biologisch. 
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |