Muziek |
Achtergrond

Akkerbouw en tuinbouw

Basis voor een goed producerende bodem is een goede poreuze kruimelstructuur met als ideale samenstelling de eenderde verhouding; dit is eenderde grond, eenderde lucht, en eenderde vocht. Op veel bedrijven wordt deze basis echter bij lange na niet aangetroffen en vinden we veelal sterk verdichte bodemprofielen en verschillend in diepte zelfs harde storende lagen, met als gevolg zuurstofgebrek, slechte doorworteling, een ontregelde waterhuishouding, en een verminderde draagkracht van de bodem.

In navolging van Johannes Görbing (1877-1946), Ir. O. J. Cleveringa (1890-1980) en Johannes Bron (1920-1989) maken wij ook in de 21ste eeuw bij ons bodemkundig onderzoek gebruik van de door Görbing ontwikkelde 'Spadeproef' (spatendiagnose) . De spadeproef is een unieke visuele waarnemingsmethode waarmee de plant / bodem relatie bestudeerd kan worden om zodoende bij te dragen aan een verdere uitwerking van het begrip 'levende bodem', als de basis voor een optimale bodemvruchtbaarheid en duurzame landbouw.

Bij toepassing van de Spadeproef worden profielkuilen gegraven en wordt in bijzonder aandacht besteed aan het verband tussen de visueel waargenomen bodemstructuur en de ontwikkeling van het wortelstelsel van de planten . Het geeft ons de mogelijkheid om structuurfouten op het spoor te komen. De invloed van structuurfouten (b.v. storende lagen) op de groei van gras en gewas wordt duidelijk en pakkend weergegeven door o.a. het verloop van de wortels. Kennis van de doorworteling van de gewassen vormt de basis van een gezonde land en tuinbouw. Met de spadeproef krijgen we een getrouw beeld van de processen onder het maaiveld in relatie tot de bovengrondse plantengroei.

De BRONCORRECTOR brengt de gehele structuur van bodemprofielen op aanmerkelijk hoger pijl. Vooral verdichte storende lagen worden weer poreus en dus doorlatend voor water. Maar tevens worden het capillair vermogen en de luchtcapaciteit verbeterd. Het gevolg hiervan is, dat men de zo belangrijke ´waterhuishouding´ beter beheerst, zodat het water in een natte periode geleidelijk doorzakt naar de ondergrond ter aanvulling van het grondwater, en in een droge periode door betere capillaire werking (vochtopstijging) de door wortelde lagen vochtig blijven. Het voordeel van een goede kruimelstructuur en een gezonde bodem is, dat de plantenwortels zich gezond en krachtig kunnen ontwikkelen. Met als resultaat een sterker gewas.

Voor een goede draagkracht en bodemstructuur.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Gezonde oogst.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Voor een goed producerende bodem.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Voor gezondere gewassen.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >
Voor veilig en gezond voedsel.
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |