Muziek |
Achtergrond

Veehouderij en landbouw

Willen de koeien moeilijk de melkstal in, of loopt het niet goed met de Robot?

Problemen bij veehouderij- en landbouwbedrijven zijn veelal terug te voeren op een te hoge en onevenwichtige spanning van de magnetische veldsterkte op het bedrijf.

De plus/min spanning van wateraders/aardstralen, mogelijk nog versterkt door een GSM zendmast in de buurt, zorgt op veel bedrijven voor onrust onder de dieren en statische elektriciteit op elektronica en apparatuur. Dieren ondervinden hiervan stress. Gewassen komen niet tot optimale groei door sterk verdichte bodemprofielen en verschillend in diepte zelfs harde storende lagen, met als gevolg zuurstofgebrek, slechte doorworteling, een ontregelde waterhuishouding, en een verminderde draagkracht van de bodem.

De Broncorrector corrigeert de onevenwichtige spanning van de magnetische veldsterkte op uw bedrijf zodanig, dat de plus/min spanning in de vorm van pieken (te hoog) en kurven (te laag), als veroorzakers van veel gezondheid problemen, wordt gecorrigeerd en er een gelijkmatiger spanning ontstaat met een evenwichtiger leefomgeving voor mens, dier en plant.